Swoosh Lastbil industri
Trygg expertis
Snabba och pålitliga

Driftstopp industri

Driftstopp inom industri och kraftförsörjning förorsakar störningar för mångmiljonvärden. Swoosh uppdrag är att vara en snabb och pålitlig partner i kritiska situationer. Vi har stor erfarenhet av att skäddarsy underhållsprogram för att minimera risken för driftstopp.

Undvik kostsamma driftstopp

Våra experter är en trygg resurs vid planering, underhåll, förebyggande arbeten och myndighetskontakter. Felaktig hantering av farligt avfall och bristfälliga miljötekniska lösningar är ofta både miljöfarliga och olagliga. I samverkan med våra kunder tar vi fram besiktnings- och underhållsplaner. Det är ett viktigt arbete och motverkar att de akuta situationerna uppstår.

Vi arbetar förebyggande
Swoosh har rutiner för att lägga upp kundanpassade program som kan innehålla exempelvis oljeavskiljning, avloppsrensning, avfallshantering, hetvattenspolning, tvättning, mossrensning av betongytor, förebyggande vakuumsugning av skräp samt rensning och bortfräsning av bergssalter ur ledningar och avloppssystem. Ett exempel är våra kraftfulla vakuumsugande fordon (5 400 kubikmeter/tim, Euro 6) som drar upp lera, sten, olja, slam och liknande ur de djupaste groparna och schakten på vattenkraftstationer runt om i Norrland. Vi har jour dygnet runt och våra moderna saneringsfordon kan snabbt vara på plats.

Rörinspektioner med kamera
Swoosh auktoriserade rörinspektörer kan kamerabesikta och spela in hur det ser ut i avloppssystem, under vatten, i trånga passager och ledningar. Det är en trygghet som innebär att du tidigt kan upptäcka dolda fel eller begynnande problemområden. Det ger också en dokumentation av förändringar över tid (Rörinspektion)

Kundanpassat underhåll
Hos våra avtalskunder sköter vi besiktningar och underhåll enligt en överenskommen plan. Hela eller delar av vårt breda tjänsteprogram kan ingå i ett underhållsavtal. För avfallshantering samarbetar vi med lokala företag godkända för mottagande och destruktion eller deponi av miljöfarligt avfall.

Det kanske är så att det finns fler tjänster som ditt företag har behov av. Hör gärna av dig, så kommer vi ut till er för en kostnadsfri genomgång. Därefter tar vi fram ett åtgärdsförslag med kostnadsuppgifter. Självklart är även du som inte är avtalskund välkommen att ringa oss för enstaka uppdrag eller i akuta situationer.

Välkommen att höra av dig till oss på Swoosh!

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige

Våra orter