Vi tar oss an de svåra uppdragen
Vi spolar alla rör oavsett dimension

Avloppsspolning och Högtrycksspoling

Swoosh har specialutrustning för högtrycksspolning av allt från stora vägtrummor och kulvertar till rör av mindre dimensioner i privata fastigheter. Vi når fram även där framkomligheten är begränsad. Vår miljötekniska utrustning med justerbart högtryck och hetvatten kan också användas för särskilt svåra uppdrag som betongfräsning och rotskärning.

Filtrerar och renar samtidigt

Swoosh spolar rent det mesta under och ovan mark som till exempel dräneringar, regnvattenbrunnar, stopp i avlopp och stammar, stuprör, vattenledningar, köksavlopp, avlopp i tvättstugan och frusna avlopp. Våra kunder är allt från tunga industrier och kraftverk till bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

Både spolar och renar
Först besiktar vi problemstället i samverkan med er som. kund. Därefter använder vi en spolbil med kapacitet att öppna och göra rent även i de tuffaste fallen. Swoosh fordon är utrustade med miljöteknisk utrustning för högtrycksspolning med hetvatten och har dessutom en filterteknik som renar vattnet samtidigt, vilket innebär att det kan återanvändas. Detta spar tid eftersom vi inte behöver hämta och fylla på med nytt vatten lika ofta. Transporter och dess miljöpåverkan minskar också på det sättet. Kapaciteten är 650 liter/min och trycket 200 bar.

Vi tar oss fram
Vi har både större kombibilar i miljöklass EURO-6 samt små smidiga och miljöklassade spolbussar med god framkomlighet. Med de större kombibilarna kan vi dessutom suga och spola samtidigt ifall uppdraget är av sådan art att det krävs exempelvis slamsugning och renspolning samtidigt.

Hör av dig så berättar vi mer!

Swoosh Högtrycksspolning

Se hur det går till när vi utför högtrycksspolning hos oss på Swoosh.

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige!

Våra orter