Swoosh säkrar dina flöden!

Med kundfokus, trygghet och framåtanda säkrar vi flöden och levererar helhetslösningar för alla typer av fastighetsägare, industrier och offentliga verksamheter. Med kompetent personal och den bästa tekniken avhjälper vi alla typer av problem och bidrar till en bättre miljö.

Rikstäckande

Vi täcker hela Sverige med lokalt drivna anläggningar  Våra uppdragsgivare är stora och små företag, industrier, offentlig sektor och privata hushåll. Vi finns på plats dygnet runt - året om, och erbjuder personlig och engagerad service med ett rent arbetssätt. Vår personal är vår största tillgång och vi månar om att vara den mest attraktiva och framgångsrika arbetsgivaren i vår bransch. Vår personal, våra lokaler och våra fordon skall alltid vara rena och snygga oaktat den bransch vi arbetar i.

Hållbarhet bygger på hållbara värderingar

Miljöteknik spelar en avgörande roll i att möta dagens och framtidens miljöutmaningar och bidrar till att skapa en mer hållbar och resurseffektiv samhällsutveckling. Ett gott miljöarbete är en viktig kvalitetsfaktor. Vårt hållbarhetsarbete är prioriterat som ett av koncernens fokusområden. Det innebär att våra tjänster och hela verksamheten ska vara så hållbara som möjligt - med huvudfokus på medarbetare och miljö. Vi arbetar kontinuerligt för att vi, tillsammans med er, våra kunder, ska kunna driva utvecklingen av tjänster och metoder för mindre klimatpåverkan, för hur digitala möjligheter kan minska resande och reducera utsläpp, samt hur vi säkerställer att vi är en jämställd, trygg och inkluderande arbetsgivare.

Certifierade

ISO-certifierade
Vi strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet och miljösäkerhet samt att ständigt förbättra oss, några av anledningarna till att vi idag är certifierade mot ISO 9001 och ISO 14001 på flertalet orter. Målet är att innan 2025 vara certifierade på samtliga orter.
Ett viktigt steg i för att nå det målet är att bygga upp ett väl fungerande och effektivt ledningssystem, som hjälper oss att ständigt bli bättre på det vi gör.

Medlem i BRiF
Vi är medlem i Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF), som är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har ett samarbetsavtal med Sveriges Byggindustrier.

Medlem i STVF och SSTT
Vi är medlem i STVF (Sveriges TV-inspektions Företag) som arbetar med branschfrågor och utbildning gällande kamerabesiktningar. STVF har funnits sedan 1989 och är numera en del av den Skandinaviska föreningen SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology), som arbetar med utveckling av och informationsspridning kring schaktfri teknik, även kallat NoDig-metoder. SSTT deltar även i internationella samarbeten med liknande organisationer över hela världen.

​​​​​​​SWEDAC-ackrediterade
Swoosh är ett av Swedac ackrediterat kontrollorgan för 6 månaders- och 5-årsbesiktning av oljeavskiljare. Det skapar trygghet och säkerställer att du anlitat ett företag som har kontroll på lagstiftning och alla viktiga processer när det gäller besiktning och tömning av oljeavskiljare.

Företagsledning

Affärsutveckling