rörinspektion Swoosh kamera avsloppsrör
Detaljerad rapport
Vi skapar trygghet för dig!

Rörinspektion

En rörinspektion med avancerad kamerateknik från Swoosh ger en tydlig bild över rörens och stammarnas skick. Kontakta oss för att säkerställa satus på dina rör! Det är en trygghet.

Ett kamerainspekterat avloppssystem är en trygghet. Swoosh använder inspektionsbussar med avancerad fjärrstyrd kamerautrustning och vi besiktar alla dimensioner från 50 mm till 1,6 meter.

Rörinspektion med kamera, ibland kallat tv-inspektion, innebär att vi kan filma avlopp och rör både inomhus och utomhus (spillvatten, dagvatten, dräneringar och rör i gatunätet). Rörinspektionen ger svar på vilka åtgärder som är nödvändiga. Om det blivit stopp kanske det räcker med att spola avloppet, annars kan det krävas en renovering med relining.

Anslutande rör
Kameran fokuserar på hela rörets insida 360° och i systemet ingår även en satellitkamera som kan inspektera anslutande rör och kopplingar. Från kommunens huvudledning kan vi alltså svänga av och filma den privata villaägarens avloppsanslutning. Vi använder också en lasermätningsteknik för att kontrollera rörens ovalitet (rundhet), dvs om det exempelvis finns inbuktningar i röret pga stenar eller dylikt. Resultatet av rörinspektionen sparas digitalt. Du har alltså tillgång till film och dokumentation av rörens skick och kan göra jämförelser över tid. Rörinspektion med kamera är en relativt enkel, snabb och billig åtgärd, särskilt jämfört med vad en vattenskada kostar i både tid och pengar. Med rörinspektion från Swoosh får du en tydlig bild över rörens och stammarnas skick.

Pengar att spara
Du får självklart också råd om lämpliga åtgärder ifall det finns små eller stora skador. Med kontinuerlig koll på avloppsrören kan du spara stora summor eftersom brister upptäckas innan rören går sönder helt. Swoosh kameraoperatörer är auktoriserade rörinspektörer och utbildade via STVF (Sveriges TV‑inspektionsföretag, som ingår i den Skandinaviska organisationen SSTT).

Välkommen att höra av dig till oss på Swoosh!

Rörinspektion hos Swoosh

Se hur det går till när vi rörinspekterar hos oss på Swoosh.

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige

Våra orter