Torrsugning och Vakuumsugning

Swoosh sugtekniska system kan användas i en mängd olika sammanhang – både för vätskor och torra material, även grova saker som krossad betong och makadam. Systemet kan till och med användas för takskottning. Eftersom sugbilen har en lång slang kommer man åt materialet även i trånga utrymmen såsom vind- och källarutrymmen.

Städpatrull
Swoosh sugtekniska system kan rädda källare och andra utrymmen från allvarliga följdskador vid översvämningar (se även Slamsugning). Torr- och Vakuumsugning fungerar utomordentligt bra som ”städpatrull” på både byggen och industrier och i privata fastigheter.

Allt från aska till krossad betong
Våra fordon suger upp både lätta och tunga material samt krossrester med en diameter på upp till 20 cm. Material som aska, krossad betong, sand, sågspån, taksingel, isolering, lösull, kutterspån, trossbotten, blästersand, lecasten, pellets, stenmjöl och även snö är bara några av de många material som vi kan suga upp.

Frilägga rör och sänka källargolv
Den här metoden kan också användas för att frilägga skadade avloppsrör under befintliga byggnader. Vi kan suga oss in under betongplattor och skapa utrymme för att genomföra reparationer. Lågt i tak i källaren? Vi suger bort material och därmed går det lättare att sänka källargolvet. Torrsugning är oftast ett planerat uppdrag där vi innan tillsammans med kunden har besiktat platsen och valt ett lämpligt sugfordon för insatsen. Dessutom finns en plan för omhändertagande, transport och eventuell deponi av ev miljöfarliga avfall. Vi samarbetar med lokala företag godkända för mottagande och destruktion eller deponi av miljöfarligt avfall.

Blåsa in material
Systemet går också att använda omvänt, dvs för att blåsa in material och återfylla tomrum. Ta exemplet där vi frilade skadade rör under en betongplatta. När reparationen är klar blåste vi tillbaka fyllnadsmaterial och återställde området i rätt skick. Inblåsning kan användas för många typer av uppdrag och material som exempelvis rundsten, singel, lecasten, pellets, makadam och även för aktivt kol i reningsverk.

Det är i stort sett bara fantasin som sätter gränsen för vad våra sugbilar kan åstadkomma. Utmana oss gärna!

Välkommen att höra av dig till oss på Swoosh!

Torrsugning hos Swoosh

Se hur det går till när vi utför torrsugning hos oss på Swoosh

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige

Våra orter