Lång erfarenhet
Vi sköter all rapportering

Hantering av farligt avfall

Anlita oss på Swoosh för transport av farligt avfall. Vi sköter hanteringen av det farliga avfallet och även rapporteringen. Kontakta oss direkt.

Vi sköter all rapportering

Sedan 1 november 2020 har kraven ökat på inrapportering och spårbarhet av farligt avfall. EU-direktiv och Naturvårdsverkets nya regler innebär att rapporter om farligt avfall ska lagras i ett nationellt register. Den som lämnar ifrån sig farligt avfall är numera skyldig enligt lag att rapportera detta till Naturvårdsverket.

Ett arkiv gäller inte längre
Tidigare var det tillräckligt att varje enskilt företag dokumenterade och förvarade dessa uppgifter, och att man kunde redovisa dem på begäran av tillsynsmyndigheten. Numera måste uppgifterna alltid inrapporteras till Naturvårdsverkets databas.

Vad är farligt avfall?
Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll eller på ett företag kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel, lysrör och växtskyddsmedel.

Vi sköter rapporterna
Mängder av avfall definieras som ”farligt”. Det finns också många lagar och regler att hålla reda på vad gäller det nya rapportsystemet. På Swoosh har vi lång erfarenhet av att arbeta med farligt avfall. Vi har rutiner och system för den här typen av inrapportering. Som kund hos oss kan du få hjälp med detta. Via en fullmakt tar vi ansvar för att din inrapportering följer gällande regler.

Här kan du läsa allt om Avfallsförordningen 

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur din verksamhet får kontroll över inrapporteringen till Naturvårdsverket på ett effektivt och korrekt sätt.

Vanliga frågor om farligt avfall

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige

Våra orter