Dålig avrinning i duschen?

Får du ett oväntat fotbad när du duschar? Det tyder på dålig avrinning och är ett varningstecken på början till stopp i avloppet. Det kan leda till värre problem, i värsta fall en allvarlig vattenskada. Hör av dig så spolar vi rent!

Får du ibland ett ofrivilligt fotbad i duschen?

Hetvatten med anpassat tryck
Vi spolar rent avloppet med hetvatten under anpassat högt tryck som inte skadar dina ledningar. Ofta räcker den åtgärden för att lösa problemet.

Underhållsspolning
Att göra en underhållsspolning med några års intervall är ett bra sätt att slippa akuta problem och dessutom så förlänger du både livslängden på dina avloppsrör och kan i ett tidigt skede upptäcka ev skador som behöver repareras.

Kamerabesiktning
Vår personal alltid är utrustad med filmkamera, så att vi kan gå vidare och utreda orsaken till stoppet och lämna förslag på vidare åtgärd. Visar det sig att det finns skador så kan det vara dags att överväga renovering av rören. Swoosh erbjuder även renovering av avloppsrör sk relining som efter reparation ger ett självbärande rör inuti dina befintliga stammar.

Kontakta oss så spolar vi rent!

Vi har jour dygnet runt - året om!

Kontor