spoltjänster

Stamspolning och Rörspolning

Kluckande ljud från avloppet är ett tidigt tecken på att det är dags för en stamspolning som spolar rent rören i fastigheten. Stam- och rörspolning är en effektiv metod för att förebygga och åtgärda avloppsproblem och säkerställa att avloppssystemet fungerar optimalt.

Kluckande ljud och dålig avrinning?
Hör du kluckande ljud från avloppet är det ett tidigt tecken på att det är dags för en stamspolning, dvs en rejäl avloppsrensning som spolar rent rören i din fastighet. Får du dessutom ett ovälkommet fotbad varje gång du duschar? Då är det verkligen dags! Många gånger räcker det med att spola avloppet med hetvatten under högt tryck. 

Underhållsspolning
Bristande avloppsunderhåll är ofta en dold källa till akuta problem. Matfett, hudavlagringar och tvålrester med mera, sätter igen rören och orsakar dålig avrinning. Hur ofta en underhållsspolning bör göras beror på fastighetens skick, ålder och rörens dimensioner. Då hålls rören i bättre skick och de får längre livslängd. Då undviker du troligen både akuta stopp och kan hinna se om det uppstått skador i dina avloppsrör efter avslutad spolning.

Bostadsrättsföreningar
Att lägga in stamspolning av fastigheten i den löpande underhållsplanen är en effektiv försäkring mot vattenskador. Första steget blir då att vi besiktar vilka rör och stammar det gäller i samverkan med er som kund. Därefter gör vi en avisering till alla hyresgäster om vilken tid och datum jobbet kommer att utföras, så att den som vill kan vara hemma och öppna åt oss och närvara när jobbet utförs. I annat fall kan vi gå in på egen hand med huvudnyckel. Vi använder oftast en liten spolbil med hetvatten för stamspolning. Behövs det så har vi både större kombibilar i miljöklass EURO-6 samt små, smidiga och miljöklassade spolbussar med god framkomlighet.

Kamerabesiktning
Vår personal alltid är utrustad med filmkamera, så att vi kan gå vidare och utreda orsaken till stoppet och lämna förslag på vidare åtgärd. Visar det sig att det finns skador så kan det vara dags att överväga renovering av rören. Swoosh erbjuder även renovering av avloppsrör sk relining som efter reparation ger ett självbärande rör inuti dina befintliga stammar.

Välkommen att höra av dig till oss på Swoosh!

Stamspolning hos Swoosh

Se hur det går till när vi besiktar och utför stamspolning hos oss på Swoosh.

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Fördelar med underhållsspolning

• Minskar risken för obehagliga överraskningar såsom akuta stopp och översvämningar. • Höjer värdet på fastigheten vid försäljning. • Ger avloppsrören längre livslängd. • Inga kemikalier, bara hetvatten med rätt tryck

Vanliga frågor om Stamspolning

Vi finns över hela Sverige

Våra orter