Slamsugning av Hälsokälla

Swoosh sugtekniska system kan användas i en mängd olika sammanhang – både för vätskor och torra material. Här berättar vi om hur vi slamsög en hälsokälla i Västerbotten.

Hembygdsföreningen i Röbäck, Västerbotten, ville ha vår hjälp med att rensa upp deras kulturminnesmärkta rödfärgade hälsokälla som hade slammat igen.
Av olika orsaker hade källan fallit i träda och mer använts som en soptipp än något som man vill visa upp och berätta om. Efter ett tungt arbete från oss med att slamsuga källbotten och bokstavligen plocka upp skrot så renspolades den och har nu återfått sin forna glans. Källan uppmärksammades redan på 1600-talet som hälsobrunn. Det sägs att självaste Carl von Linné besökt källan och nämner den även i delar av sin litteratur.
• •
"Från Röbäck hembygdsförening är vi mycket nöjda med det arbete som utförts. Nu tycker vi att källan har återfått en del av sin forna glans. Källan är mycket renare och har blivit mycket mera inbjudan att besöka. Tack för hjälpen med denna arbetsinsats"



Vill du veta mer om Slamsugning?

Kontakta oss!