Vi rensar rören från rötter

Rotskärning

Står du inför återkommande avloppsproblem? Rötter är ofta boven bakom stopp i avloppsrören, särskilt de som är nedgrävda. Dessa rötter kan smyga sig in i skarvarna på rörsystemet och med tiden orsaka blockeringar som leder till översvämningar. Swoosh spolbilsflotta är utrustad med avancerad teknik för att effektivt rensa avlopp och ledningar genom rotskärning och fräsning.

Rotskärning - En effektiv lösning för att bekämpa oönskade rötter!

Har du haft stopp i avloppet hemma? Kanske har du kämpat med att rensa det gång på gång, bara för att problemet verkar komma tillbaka.

Känner du igen dig i detta scenario är du inte ensam. Många hushåll står inför utmaningen med oönskade rötter som tränger in i avloppssystemet och skapar blockeringar och problem. Men det finns hopp! Vi på Swoosh kan genom att fräsa eller spola med högt tryck rensa bort rötter som vuxit sig in i rören. Det är en process som kräver precision och specialiserad utrustning, men resultatet blir gott, vi ser till att säkra dina flöden.

Hur hamnar rötterna i rören?
Först och främst måste man förstå hur rötterna hamnar i avloppsrören. Träd och buskar söker efter vatten och näringsämnen, och avloppsrören är en källa till fuktighet som lockar rötterna. När rötterna hittar sin väg in i rören växer de snabbt och kan skapa blockeringar och till och med orsaka svåra skador. Vi på Swoosh börjar med att identifiera var rötterna trängt in i avloppssystemet. Detta gör vi med hjälp av specialkameror som inspekterar rören från insidan. När rötterna har lokaliserats är det dags att ta fram det tunga artilleriet – och fräsa eller spola med högt tryck.

Förebyggande
Utöver att bara ta bort rötterna kan rotskärning också fungera som en förebyggande åtgärd. Genom att regelbundet rengöra avloppsrören med rotskärning kan man förhindra att problemen uppstår i första hand. Men som med allt finns det några saker att vara medveten om. Rotskärning är inte alltid en permanent lösning. Rötter kan växa tillbaka över tid, särskilt om grundorsaken till problemet inte åtgärdas. Det är därför viktigt att kombinera rotskärning med andra åtgärder, som att trimma trädens rötter eller förbättra avloppssystemets täthet.

 

Sammanfattningsvis är rotskärning en effektiv och relativt smärtfri metod för att bekämpa rötter som tränger in i avloppsrör. Genom att använda avancerad teknik kan man hålla avloppssystemet fritt från blockeringar och förlänga dess livslängd. Så om du någonsin stöter på problem med rötter i dina avloppsrör, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er. Det kan vara just det som behövs för att återställa flödet.

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige!

Våra orter