Miljövänligt
Energieffektivt
Kostnadsbesparande

Kanaltätning och Ventilationsrelining

Täta kanaler – en god affär. Läckande ventilationskanaler är ett utbrett, stort och dyrt problem. Hela 80% av landets ventilationskanaler läcker, enligt en undersökning gjord av Energimyndigheten.

Kanaltätning är lösningen

Läckande ventilationskanaler är ett utbrett stort och dyrt problem. Hela 80% av landets ventilationskanaler läcker, enligt en undersökning från Energimyndigheten. Ett undermåligt ventilationssystem måste åtgärdas för att klara en OVK-besiktning. Vad är status på dina kanaler?

Ett läckande ventilationssystem betyder stora värmeförluster när onödigt mycket energi går åt till uppvärmning, plus att dålig lukt och ohälsosamt inomhusklimat kan bli följden.

Viktigt med noggrann analys
Varför fungerar inte ventilationen som den ska? Det är den viktigaste frågan. Att ta beslut och vidta åtgärder innan du har svaret på den frågan är ingen bra lösning. Det krävs en undersökning och analys först. Och undersökningen är ganska enkel och billig i sammanhanget.

Kamerabesiktning
Swoosh börjar alltid analysarbetet med en grundlig kamerabesiktning av kanalsystemet. Efter den kan vi tillsammans med er göra en bedömning av hur stora läckageproblemen är. Visar det sig att läckande kanaler är boven i dramat, redovisar vi en plan för hur renoveringen kan genomföras. Den kommer att spara pengar över tid. Dessutom blir inomhusklimatet mycket bättre.

Underkänd OVK?
Enligt Boverkets förordningar ska OVK (obligatorisk ventilationskontroll) genomföras med regelbundna intervaller. Ger besiktningen underkända värden är fastighetsägaren skyldig att åtgärda problemen. En vanlig insats är att sätta in en starkare fläkt – men detta är ingen bra lösning i förlängningen. Det innebär bara att mer värme sugs ut, medan luktproblemen består.

Större fläkt - vanlig åtgärd
För att öka draget i ventilationen är det vanligt att man väljer att installera en fläkt överst i kanalen. Man förstår varför det är ett attraktivt val eftersom det går enkelt, snabbt, och till ett ganska lågt pris. OVK:n uppfylls, men nackdelen är att det inte löser orsaken till själva problemet. Fläkten kan förbättra ventilationsdraget, men det högre flödet innebär att uppvärmd luft sugs ut ur byggnaden snabbare än förut, något som leder till ökade upp värmningskostnader. Mer energi går också åt till att driva fläkten. Sammantaget gör detta att den verkliga kostnaden blir mycket högre än vad den först verkade för åtgärden.

Ingen rivning behövs
Med renoverade och täta kanaler blir ventilationssystemet som nytt. Kanaltätning med Linerventmetoden från Swoosh är en kostnadseffektiv, snabb och säker åtgärd. Metoden innebär att de befintliga ventilationskanalerna tätas inifrån, så kallad relining. Ingen rivning behövs, vilket också innebär att man slipper asbestsanering där en sådan annars skulle krävas. 

Swoosh Kanaltätning

Se hur det går till när vi tätar ventilationskanaler hos oss på Swoosh.

Steg-för-steg

1

Inspektion och rengöring

Först inspekteras ventilationskanalerna noggrant med hjälp av kamera för att fastställa skador, korrosion eller andra problem. Kanalen rengörs också noggrant för att ta bort eventuell smuts, rost eller beläggningar.

2

Materialförberedelser

En liner av rätt storlek och längd väljs och skärs till för att passa den befintliga kanalen. Linern fylls med en förstärkande polymer för att öka dess styrka och hållbarhet.

3

Installation

Linern rullas in i den befintliga kanalen med hjälp av specialverktyg. Tryckluft används för att expandera linern och pressa den mot kanalens väggar, vilket skapar en tät och jämn yta.

4

Härdning och inspektion

Efter att linern installerats behöver den härdas. Efter härdning genomförs en slutinspektion för att säkerställa att tätningen blivit korrekt utförd och att kanalen är redo att börja användas.

CASE: AB Bostaden, Umeå

Vi hjälpte AB Bostaden i Umeå med kanaltätning, där de en underkänd OVK indikerade att inte allt stod rätt till. Det finns pengar att spara vid en renovering av den här typen. I detta fall uppskattar vi att Bostadens investering har betalat av sig på under sex år. En relativt kort tid om man pratar fastighetsbranschen och väl investerade pengar för att ens boende ska ha en så bra boendemiljö som möjligt.

Linerventmetoden

Vi på Swoosh använder oss ofta av Linerventmetoden i våra projekt. En tätning med Linerventmetoden kan användas i kanaler av tegel, eternit (asbest) plåt och betong.

Linerventmetoden har många fördelar, bland annat:
• Sänker uppvärmningskostnader
• Förhindrar spridning av dålig lukt (matos, cigaretter, hushållsavfall etc)
• Ingen rivning av kanalsystemet behövs
• Ingen asbestsanering är nödvändig
• Den nya ytan klarar rörelser och sättningar i byggnaden
• T-kors, S-kurvor och 90-gradersböjar är inget problem
• Runda eller fyrkantiga kanaler spelar ingen roll
• Oregelbundna övergångar är inget hinder

SE FILMEN

Vanliga frågor om kanaltätning

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige

Kontakta oss!