Både under och ovan jord
Avancerad högtrycksteknik

Högtrycksteknik

Med Swoosh högtrycksteknik tar vi oss an de riktigt tunga uppdragen. Den avancerade högtrycksutrustningen kan användas bland annat för rotskärning och att avlägsna beläggningar samt att skära i hårda material som exempelvis metaller, sten och betong.

Våra högtryckspumpar har ett arbetstryck från 200–3000 bar samt hetvatten. Aggregaten dras på släpvagn, eller transporteras med flakväxlare, och blir därmed mycket flexibla. Olika munstycken gör att vi kan spola allt från små tuber i en värmeväxlare till stora rörledningar.

Rotskärning och fräsning
Exempel på användningsområden är rengöring av värmeväxlare och cisterner, samt tining av frusna ledningar, ytrengöring och spolning av rörledningar med hård beläggning. Ett vanligt problem är rötter som trängt sig in i skarvarna på nedgrävda rörsystem. Det kan orsaka skador som leder till stopp i avlopp och översvämningar. Swoosh utför rotskärning med hjälp av högtrycksteknik. Ifall rören är igensatta av hårdare material använder vi mekanisk fräsning för att återställa rörens funktion. 

Under och ovan jord
Annan hård beläggning, som till exempel flytspackel, betong, bruk och fett som härdat, kan också vara bekymmersamma i både rörsystem under jord och på balkar och andra konstruktioner ovan jord. För att lokalisera och bedöma problembilden i ett rörsystem, eller annat som inte går att besikta okulärt, kan vi genomföra en inspektion med kamera som skickas in och visar bilder runt om i systemet. På så sätt kan vi göra rätt bedömning av vilken åtgärd och utrustning som krävs för att åtgärda problemet.

Välkommen att höra av dig till oss på Swoosh!

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige

Våra orter