fastighetsbesiktning
Kamerabesiktning
Vi skapar trygghet

Fastighetsbesiktning

Hör du kluckande ljud från vasken eller upplever du att du har dålig avrinning? Kanske blir det stopp i ditt avlopp med jämna mellanrum? Då är det dags att kontakta oss innan det är för sent.

Ett kamerabesiktat avlopp är en trygghet

Det finns flera tidiga tecken på att det är dags för avloppsrensning och en mer omfattande fastighetsbesiktning. Om fuktfläckar eller mögellukt uppstått har ett läckage sannolikt redan orsakat omfattande skador.

Swoosh har lång erfarenhet och expertkunskap från rör- och stamarbeten i både stora fastighetsområden och enskilda villor. En tidig insats är alltid en god investering. Förebyggande åtgärder betalar sig.

Kameran ger svar
En professionell statusbesiktning dvs en rörinspektion med kamera ger svaret på många frågor. Kanske räcker det med en hetvattenspolning för att röret ska fungera bra igen, kanske behöver det gamla avloppet en helrenovering (relining). Inför en försäljning av fastigheten kan ett dokument som redovisar ett avloppssystem i gott skick vara en värdefull handling. Rörinspektion med kamera är grunden för att göra rätt bedömning. Vi besiktar hela avloppssystemet fram till kommunal anslutning eller trekammarbrunn. Våra utbildade rörinspektörer redovisar film och dokumentation, sedan föreslår vi lämpliga åtgärder ifall fastighetsbesiktningen visar på några problem.

Swoosh experter har sett det mesta när det gäller trasiga avlopp och dess konsekvenser. Oavsett problem får du svar på frågorna och rådgivning om den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Löpande avtal betyder trygghet
Kontakta oss för enstaka besiktningar i exempelvis en privat villa eller en bostadsrättsförening. Swoosh erbjuder även löpande avtal gällande fastighetsbesiktning och underhåll, avsedda för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Välkommen att höra av dig till oss på Swoosh!

Swoosh Fastighetsbesiktning

Se hur det går till när vi besiktar fastigheter

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige

Våra orter