Farligt avfall Swoosh varselklädd man
Vi hanterar alla cisternstorlekar
Vi tar hand om det farliga avfallet

Tankrengöring och cisternkontroll

Swoosh utför tank- och cisternrengöring i anläggningar av alla storlekar, för alla typer av innehåll, från petroleumprodukter på depåer och drivmedelsanläggningar, till rena syror eller tjockflytande fibrer och massor på exempelvis pappersbruk.

Vi tar hand om det farliga avfallet

Swoosh utför tank- och cisternrengöring i anläggningar av alla storlekar och avsedda för alla typer av innehåll, från petroleumprodukter på depåer och drivmedelsanläggningar till rena syror eller tjockflytande fibrer och massor på exempelvis pappersbruk.

En väl rengjord cistern är viktigt för att inte innehållet ska påverkas eller förorenas under lagringstiden. Om den ingår i ett större system, med exempelvis pumpar, kan avlagringar eller föroreningar påverka systemet och orsaka driftstörningar och avbrott.

Tar hand om spillvattnet
Våra fordon och den utrustning som används är både ATEX-klassificerad och syrafast. Med vår högtrycksutrustning kan vi genomföra rengöringen utan att någon person behöver befinna sig inne i cisternen. Det blir säkert för alla inblandade. Vi tar hand om det spillvatten och de restprodukter som rengöringen skapar. Ofta kan det handla om farligt avfall som måste hanteras på ett särskilt sätt för att inte människor och miljö ska påverkas.

Transport av farligt avfall
Swoosh har utarbetade system för att på ett säkert sätt transportera bort farligt avfall som eventuellt uppstår. Det är system som självklart följer de omfattande lagar och förordningar som gäller för hanteringen. I de fall en cisternrengöring skapar farligt avfall, är ni som företag skyldigt att rapportera detta till Naturvårdsverkets register. Vi på Swoosh har rutiner för den här typen av inrapportering. Som kund hos oss kan du få hjälp med detta.

Hör av dig så berättar vi mer!

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige

Våra orter