Kanaltätning - en lönsam affär

Få vet om att hela 80% av Sveriges ventilationskanaler läcker. Vet du statusen på dina kanaler? Det finns flera orsaker till varför detta är viktigt att ha koll på. Vi berättar mer...

Tät ventilation = mindre utsläpp
När ventilationskanalerna läcker måste mer luft sugas ut för att uppnå tillräckligt drag i t ex en lägenhet. Eftersom frånluftflödet omfattas av nästan enbart uppvärmd luft innebär det att mer kraft krävs för att behålla värmen i huset, som kompensation. Följden blir att mer energi går åt, vilket är onödigt slit på både plånbok och miljö. Beroende på hur mycket kanalerna läcker kan energiåtgången för uppvärmning halveras efter tätning av kanaler.

Problem med OVK?
Ej uppfylld obligatorisk ventilationskontroll ses som otjänligt. Att ha god ventilation i sin bostad och i fastigheten där man bor är lagstadgat för flerbostadshus. Varje byggnad där flera familjer bor granskas och mäts för att se att tillräckligt god ventilation finns att tillgå

Vad innebär egentligen begreppet bra ventilation?
Det handlar i grunden om att det endast ska ta en begränsad tid att ersätta all luft i en byggnad med frisk luft. Om ett hem inte uppfyller de krav som ställs för ventilationen betraktas det som olämpligt och kräver en åtgärdsplan för att förbättra ventilationssystemet

Dålig luftkvalité - en hälsorisk
Luftföroreningar är inte bara en fråga som berör industriella områden. Även vanliga kontorsmiljöer och bostäder kan vara drabbade av hundratals olika skadliga ämnen i luften vi andas. Normalt sett är koncentrationerna så pass låga att de inte utgör något större problem, men vid bristfällig ventilation kan halterna av dessa ämnen lätt överskrida gränsvärden, vilket medför både kort- och långsiktiga hälsorisker. Det kan leda till utveckling av allergier eller astma, och för de som redan lider av dessa tillstånd kan symptomen förvärras. Under de senaste femtio åren har förekomsten av astma ökat markant och cirka 10% av den svenska befolkningen är drabbade. Det finns starka indikationer på att förutom ärftlighet så är användningen av kemikalier, luftföroreningar och dålig inomhusmiljö faktorer som bidrar.

Före efter
Såhär ser det ut i en tegelkanal före och efter kanaltätning. Inuti kanalen härdas ett brandsäkert material som skapar ett hållbart och tätt skikt som gör att kanalen inte läcker.


LÄS MER OM HUR KANALTÄTNING GÅR TILL

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi har jour dygnet runt - året om!

Kontor