Case - AB Bostaden, Umeå

Ny teknik gav hyresgästerna bättre luft – och fastighetsägaren sparar pengar! – Kanaltätning är en lönsam affär, säger Niclas Lundberg på Swoosh

Niclas Lundberg, Swoosh

På Hedlunda i Umeå, i slutet av västra Prinsgatan, ligger två gula flerfamiljshus. Byggda på 50-talet, med ett 40-tal lägenheter och ägda av kommunala Bostaden. Fastigheterna är väl underhållna med nöjda hyresgäster. Detta trots ett omfattande ventilationsproblem.

Folke Parkle, Umeå

Folke Parkle driver sedan början av 2010-talet eget konsultbolag inom bygg- och anläggningsteknik. Just nu är han inhyrd seniorkonsult hos Bostaden och ventilationsproblemet på västra Prinsgatan föll på hans bord.
– Problemet upptäcktes vid en så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Otäta ventilationskanaler med mycket skräp i gjorde att systemet inte klarade av kravet på föreskrivna luftflöden, säger han.
Parkle menar att läckage i ventilationskanaler inte är ovanligt och att fastigheterna sannolikt inte vid något tillfälle sedan byggnaderna uppfördes egentligen har klarat ventilationskraven.
– Eftersom det antagligen varit så här sedan första hyresgästen flyttade in har de boende inget att jämföra med och det är nog skälet till att ingen sagt något, säger han.

HUR LÖSER VI PROBLEMET?
Nu ställdes Parkle inför ett problem – hur skulle det här åtgärdas? Hur skulle fastigheterna få ett fungerande system? De befintliga alternativen var att med hjälp av en diamantborr ta sig in i kanalerna och försöka åtgärda problematiken med skräpet utan möjlighet att åtgärda läckaget eller dra om ventilationssystemet med nya kanaler inne i alla lägenheter. Oavsett vilket alternativ skulle det innebära stor påverkan för de boende och samtidigt innebära stora kostnader. Problematiken med ventilation som inte är tät är inte på något sätt ovanligt. Så många som 80 procent av Sveriges alla ventilationskanaler har läckage enligt en undersökning gjord av Energimyndigheten. Otäta kanaler kan innebära att matos och lukt kan sprida sig mellan lägenheterna samt att de boende upplever dålig luftkvalitet.

– Sen finns det en stor ekonomisk faktor att ta hänsyn till, menar Niclas Lundberg på Swoosh som fick uppdraget att lösa problemet för Folke Parkle och Bostaden.

– I de allra flesta fallen försöker man lösa problemet genom att sätta en större fläkt på fastighetens tak som förbrukar mer energi och därmed kostar mer pengar för fastighetsägaren. En kraftigare fläkt är heller ingen garanti för att fastigheten skulle klara en OVK, säger han. För den stora majoriteten är Swoosh förenat med lösningar på avloppsproblem, högtrycksspolning och relining. Men de har jobbat med kanaltätning under många år. Det är likt avloppsrelining men istället utförs det i ventilationskanalerna.

– På Swoosh har vi sedan länge arbetat med relining av avloppssystem. Tekniken som då används – att man infodrar befintliga rör genom att en strumpliknande massa skjuts in i systemet – är snarlik den vi använder vid kanaltätning med skillnaden att vi gör det i ventilationsrör i alla former och med ett kevlarliknande material, berättar Niclas Lundberg.

Vill du veta mer om Swoosh möjlighet att hjälpa dig med din ventilation – kolla här!

Tekniken är en svensk innovation och Swoosh har exklusiv ensamrätt på att använda den i hela Norrland. Fördelarna med tekniken är att den inte påverkas negativt av böjar och förgreningar i kanalerna och den klarar såväl fyrkantiga som runda rör.

– Sen är den självklart brandklassad och går att använda oavsett om kanalerna består av tegel, eternit, plåt eller betong, berättar Niclas Lundberg på Swoosh.

För Folke Parkle var Swoosh metod den enda han kunde tänka sig. Eftersom man använder sig av fastigheternas befintliga kanalsystem behövde man inte ”sabotera lägenheterna” och riskera att farliga asbestfiber skulle sättas i rörelse vid en eventuell åverkan på kanalerna.
– Det är roligt att Bostaden har tagit till sig av den här metoden. Vi vet att den fungerar och bidrar till att fastighetsägaren får en bättre ekonomi i huset och de boende får en bättre boendemiljö.

För det finns pengar att spara vid en renovering av den här typen. I fallet på västra Prinsgatan uppskattar Swoosh att Bostadens investering har betalat av sig på under sex år. En relativt kort tid om man pratar fastighetsbranschen och väl investerade pengar för att ens boende ska ha en så bra boendemiljö som möjligt.
– Men viktigast av allt är hälsan. Det finns otaliga eternitkanaler runt om i Umeå med fogar som vittrat sönder. Eftersom eternit innehåller asbest så finns det risk att den når ut i lägenheterna om kanalerna inte är täta, säger Niclas Lundberg.

Efter framgången på västra Prinsgatan har samarbetet mellan Bostaden och Swoosh har fortsatt. Närmast på tur står en fastighet i stadsdelen Ålidhem.

Kontakta Niclas, så kan ni prata mer om förutsättningarna för er fastighet!


Niclas Lundberg
tel: 090-206 49 73
Mail: niclas.lundberg@swooshsverige.se

 

Swoosh finns över hela Sverige!

Kontakta oss!